Monthly Archives: August 2015

POLITIEK LANDSCHAP: EEN TUSSENSTAND

Een dynamisch landschap

Wat zou de uitslag zijn als er volgende week verkiezingen zouden worden gehouden op Curaçao? Deze vraag wordt wel bijna dagelijks ergens in ons land gesteld. Het zijn roerige tijden. Wij keken in onze glazen bol en kwamen tot een analyse. Noodzakelijkerwijs is die deels geïnformeerd en deels speculatief.  Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reacties. Wie ziet welk deel anders, en waarom? Discussier mee op onze Facebookpagina.

We hebben nu 6 partijen en twee splinterfracties in ons parlement. De meerderheid van de stemmers is over geen van hen echt tevreden.  Hier volgt ons lijstje met huidige en voorspelde zetelaantallen. Daarna volgt de uitleg bij de voorspellingen, en de analyse.

PAIS:  Nu 4, wordt 1
PAR:  Nu 2, wordt 5
PNP:  Nu 1, wordt 0
PS:  Nu 5, wordt 1
MFK:  Nu 5, wordt 6 of 1
MAN:  Nu 2, blijft 2
Leeflang / UKH:  Nu 1, wordt 2
Sulvaran:  Nu 1, wordt 0

De optelsom leert dan dat er tussen de 4 en de 10 zetels voor het oprapen liggen, afhankelijk van wat er met de MFK gebeurt.

Eerst een versimpeling: het landschap is al zeker twee decennia verdeeld in twee kampen. Laten we ze de linker en rechter vleugel noemen, zonder enige speen van ideologie overigens. Elke vleugel omvat 10 zetels, vandaar dat onze coalities altijd zo onstabiel zijn. Aan de linkerzijde scharen we de MFK en PS. Centraal zwevend de MAN. Op de rechtervleugel de PAR, PAIS, PNP en UKH. Het oude FOL was ook links.

Voor het bereiken van stemmers in de twee vleugels zijn twee heel verschillende campagnestijlen en communicatie strategieën nodig. Tot nu toe slaagt geen partij er in om de brug te slaan tussen die twee vleugels en in beide vijvers te vissen. Velen proberen het ook niet eens.

Dan de kanttekeningen per partij, beginnend bij de grootste variabele, de MFK. De MFK is bijna geheel verweven met de persoon van hun partijleider. Zonder hem op de lijst en bij de campagne, blijft er weinig over. Op 9 september begint de Babel rechtszaak tegen Dhr. Schotte. Mocht hij veroordeeld worden en ook gelijk daarna opgesloten worden (ongeacht het dan met zekerheid volgende hoger beroep), dan zal dat een vacuüm slaan in het politieke landschap.  In de andere scenario’s zal hij o.a. een martelaarsrol kunnen spelen en (mits de partijfinancierders er nog in geloven) de MFK de grootste partij kunnen laten worden.

PAIS heeft haar achterban keer op keer teleurgesteld, met als klap op de vuurpijl de motie waarbij Marvelyn Wiels voorlopig mag blijven zitten in Den Haag. In de ogen van PAIS een tijdelijk noodzakelijk kwaad, maar het is voor veel stemmers niet te verkroppen. Het laatste wetsvoorstel van PAIS is wel van belang om rond te krijgen voordat er verkiezingen zijn. Dat betreft onder andere het verbieden van fotoapparatuur in de stemhokken (stemfies) en de verzelfstandiging van het Hoofdstembureau.

De PAR is de logische plek waar veel PAIS stemmers naar zullen terugkeren, en waar ze ook vandaan kwamen. De PAR maakt zich op voor een comeback. De mate van succes daarvan zal afhangen van hoe open ze zich opstellen en met hoeveel vernieuwing en verjonging ze kunnen komen. De oude PAR werd gezien als arrogante technocraten. De nieuwe PAR zal eerst overtuigend *nieuw* moeten zijn. Een sterke en ervaren partijleider zal helpen. Lijstduwers ook. Verder hebben de stemmers op de rechtervleugel ook niet veel keus meer….er is in theorie ruimte voor een nieuwe partij, maar dat zal deze vleugel alleen maar verder laten versplinteren. Als een handvol capabele (ex) politici zich nu weer aan de PAR verbinden zal dat een aanzuigende werking hebben.

PNP kunnen we kort over zijn. Onder Davelaar voorspellen we 0 zetels. Mocht Suzy Romer partijleidster worden, dan krijgt PNP ten minste 1 zetel. Mevrouw Romer is een ervaren en capabele bestuurder, en het zou zonde zijn om haar enkel in de Staten te hebben.

PS is al tot sterven gedoemd vanaf de tragische dag dat Helmin Wiels werd vermoord. De partij is sindsdien zichzelf openlijk aan het verscheuren. De partijleider zoekt al een tijd naar zijn volgende baan. Veel PS stemmers zullen, ook weer bij gebrek aan alternatief op de linkervleugel, uitwijken naar de MFK of de MAN, tenzij de FOL een comeback wil wagen. Desondanks denken we dat PS toch een zetel behoudt, getrokken door familieleden van Helmin Wiels. Noem het een soort na-ijlend effect.

MAN is een partij met een kleine trouwe aanhang die zal blijven voortsudderen. De partij oogt verwarrend, met een mix van positieve en ervaren mensen, en negatieve figuren waar sterke verhalen van corruptie en belangenverstrengeling aan kleven.

UKH is goed voor twee zetels, vooral komende vanuit de gepensioneerden, en trouwe aanhang die mevrouw Leeflang heeft en al had vanuit haar tijd bij de PAR en haar scherpe oppositie voering de laatste jaren.

Sulvaran is een vraagteken. Het kan zijn dat die overstapt, of uit de politiek stapt. Maar als hij voor zichzelf een nieuwe partij begint voorspellen we 0 zetels daarvoor.

Conclusie: aannemende dat Gerrit Schotte campagne kan voeren als partijleider van de MFK, voorspellen we:

  • Rechtervleugel 8 zetels voor PAR/PAIS/UKH
  • Linkervleugel 9 zetels voor MFK/MAN/PS

En om de resterende 4 zetels zal weer bitter gestreden worden. Tot zover is het oude wijn in nieuwe zakken.

Wat verfrissend zou zijn is een stuk overtuigende politieke vernieuwing qua aanpak en transparantie. En het vinden van een partij(leider) die met succes stemmers op de beide vleugels aanspreekt.

(24 augustus 2015)

.