VIJF JAAR AUTONOMIE VOOR CURAÇAO

Een terugblik, en overpeinzingen voor de toekomst

De kranten staan deze dagen vol met interviews en persberichten van diverse politici en partijen die hun mening geven over vijf jaar autonomie, na 10-10-‘10.

Wat opvalt is de eensgezindheid, wat toch vrij zeldzaam is onder lokale politici. Niemand is tevreden over wat Curaçao in deze vijf jaar bereikt heeft. Nou verwachten we dit natuurlijk wel van oppositiepartijen zoals de PAR, die in het Antilliaans Dagblad fijntjes een opsomming geven van de chaos die ontstond na het versneld autonoom maken van een land dat daar op 10-10-‘10 nog helemaal niet klaar voor was.

Maar naast de PAR zien we bijvoorbeeld ook een citaat van de eerste GevMin van Curaçao (van de MFK): “Het is duidelijk dat onze politici nog niet het niveau hebben bereikt waar het parlement daadwerkelijk een vuist kan vormen tegen de regering“. Zowaar een hand (gedeeltelijk) in eigen boezem?!

Eensgezindheid met de rest zien we ook bij coalitiepartij PAIS, die via hun partijleider de vinger op dezelfde zere plek legt: “De kwaliteit en integriteit van de politici“. En Omayra Leeflang gaat een stap verder en legt de schuld expliciet neer bij Pueblo Soberano.

OK. Maar hoe nu verder? Hoe komen we concreet aan betere politici? Concrete voorstellen ontbreken. Aanscherpen van de screeningswet? Profielvereisten voor elk ministerschap? Herstellen van de Veiligheidsdienst? (hoor je niemand over).

Het gevaar van de negatieve spiraal is aanmerkelijk. Een situatie waarin de integere en kundige mensen aan de kant blijven staan, waarbij hun idealisme het aflegt tegen de angst voor de slangenkuil die de Curaçaose politiek is.

Dit leidt dan weer tot speculaties onder de intelligentsia of we met onze volksaard niet beter af zouden zijn onder een presidentieel (of zelfs dictatoriaal !) stelsel dan met de huidige schijn van een parlementaire democratie. En dat riekt weer wat naar Reforma… waarvan de boodschap resoluut verstoten werd vanwege de boodschapper.

We hebben nog een jaar te gaan voor de verkiezingen, en het kan nog alle kanten op. Wij peilen graag bij onze lezers: welke hervorming is volgens u nodig en mogelijk binnen een jaar? En, wat is wenselijk, versus wat is waarschijnlijk?

Door de Redactie van Progreso di Korsou, 9 oktober 2015.

Dit stuk mag worden overgenomen, zolang dat integraal gebeurt en met een verwijzing naar de bron: Progreso di Korsou

Vergezicht-Oranje-09OKT15

.